Personalna asistencija predstavlja ključni element podrške osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu. U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama u razvoju, osobe s invaliditetom suočavaju se s brojnim izazovima u ostvarivanju svojih prava i potreba. Jedan od najvećih izazova je nedostatak adekvatne podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što može biti posebno teško za…

Čitaj više