Federalno mistarstvo rada i socijalne politike je saopćilo da je obračunalo i pripremilo isplatu prvih uvećanih civilnih invalidnina za april ove godine, koje je uputilo Federalnom ministarstvu finansija u daljnju proceduru. Prema ovom osnovu, Federalno ministarstvo finansija danas je na račune oko 45.000 osoba sa invaliditetom, koje su razvrstane u dvije grupe, 90 i 100 posto…

Čitaj više

Ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu danas su organizovani protesti koje potpisuje Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (Unija OSI FBiH). Cilj ovih protesta je, kako su ranije najavili, ukazivanje na katastrofalan položaj osoba sa invaliditetom. Također, zalagat će se za pokretanje procesa koji bi omogućili da budu usvojeni povoljni zakonski…

Čitaj više

Personalna asistencija predstavlja ključni element podrške osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu. U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama u razvoju, osobe s invaliditetom suočavaju se s brojnim izazovima u ostvarivanju svojih prava i potreba. Jedan od najvećih izazova je nedostatak adekvatne podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što može biti posebno teško za…

Čitaj više

U BiH gotovo da nema osobe koja se nije susrela s nekim oblikom kršenja ljudskih prava. Iako je kršenja ljudskih prava društveni alarm, najteže je onima kojima su čak i svakodnevne aktivnosti otežane – sistem im posvećuje malo ili nimalo pažnje. O mogućim rješenjima je za Dnevnik 2 govorila Jelena Backović, iz Udruženja Bosanski doktori…

Čitaj više