• Godine: 34 godine
  • Mjesto stanovanja: Visoko
  • Invaliditet: Kvadriplegija

PODRŽITE OVU OSOBU

Opis Profila

Ja sam Dino Mlivić, imam 34 godine i živim u Visokom, udaljenom 40-ak kilometara od Sarajeva. Nakon povrede vratne kičme prouzrokovane nesrećnim skokom u rijeku, ostao sam u stanju kvadriplegije i postao korisnik invalidskih kolica. Zahvaljujući stručnom usavršavanju finansiranog od strane udruženja Bosnian Doctors for Disabled u partnerstvu sa ITAcademy iz Sarajeva, počeo sam raditi u svojoj oblasti šest mjeseci nakon završetka stručnog usavršavanja i sada sam inženjer za osiguranje kvaliteta u kompaniji Briffer.

Ova prilika mi je omogućila da radim posao koji volim i da, u skladu sa svojim statusom obuke, ostvarim stabilan prihod koji mi je omogućio da se oženim ženom koju volim.

Dinina inspirativna priča

Nekada sam bio mladić pun energije i radosti, posvećen sportu, posebno boksu. Sudbina me izazvala kada sam, s nepunih 16 godina, ostao nepokretan, kvadriplegija, nakon nezgode pri skoku u rijeku.

U tom teškom periodu, kada moja porodica još uvijek nije bila prebrodila gubitak oca i muža i kada je svako živio za sebe, ponovno se ujedinila kako bi me podržala.

Nisam mogao prihvatiti novo stanje, pa sam se okrenuo vjeri i filozofiji, tražeći odgovore u knjigama. No, izoliran u svom domu bez podrške društva i državnih struktura, bilo je teško pronaći smisao.

Kada sam dobio podršku za finansiranje servisa personalne asistencije od udruženja Bosnian Doctors for Disabled, odgovori koje sam tražio u knjigama počeli su dobijati smisao.
Postepeno sam počeo preuzimati kontrolu nad svojim životom shvativši da je personalna asistencija ključni alat koji mi pomaže da se vratim u život. U početku je bio period učenja, ali sam shvatio da personalni asistent nije tu samo da mi pomogne u svakodnevnim aktivnostima, već i da me prati izvan doma u svim željenim aktivnostima.

Želio sam produbiti svoje vjersko i filozofsko znanje i razmišljao sam o upisu na Filozofski fakultet, smjer psihologija, kako bi mogao pomoći drugima.
Međutim, iako me je to duševno ispunjavalo, nedostajalo mi je nešto.

Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da pronađem svoj put, zahvaljujući prijateljima grupe uzajamne podrške udruženja Bosnian Doctors for Disabled pronašao sam svoju buduću suprugu. Odlučio sam da se kroz projekat „Professional Training“, koji implementira Udruženje “Bosnian Doctors for Disabled” u saradnji sa ITAcademy, upišem na IT Academy, smjer Frontend JavaScript Development.

To mi je pomoglo otkriti svoju profesionalnu orijentaciju.

Sa uspješnim praćenjem udruženja “Bosnian Doctors for Disabled” tokom profesionalne rehabilitacije, postao sam jedan od najboljih studenata IT Academy.

Već više od godinu dana radim kao QA inženjer u IT kompaniji Briffer.

PODRŽITE OVU OSOBU

Vitalne Potrebe

Vitalne potrebe koje su od suštinskog značaja za moj svakodnevni život, budući da sam osoba sa teškim motoričkim invaliditetom, proizlaze iz povrede vratne kičme koja me stavlja u stanje kvadriplegije. Na osnovu mog trenutnog zdravstvenog stanja, sljedeće potrebe su ključne za obezbjeđivanje kvalitetnog života:

Lista potreba:

  • Kontinuirana personalna asistencija.
  • Antidekubitus dušek.
  • Toaletna kolica.
  • Pomagala za svakodnevne fiziološke funkcije.
  • Invalidska kolica za kućnu mobilizaciju (kolica na mehanički pogon).
  • Invalidska kolica za vanjsku mobilizaciju (elektromotorna kolica).

Podrška Dini: Investicija u ljude!

Važnost osnovnih svakodnevnih potreba za Dinu je neupitna, no njihova realizacija dolazi po visokoj cijeni. Dino je već ostvario nevjerojatne ciljeve, do nedavno često nezamislive. Samo zahvaljujući Vašoj velikodušnoj podršci i našem predanom radu, Dino ima priliku da nastavi svoj životni put uprkos svim izazovima. 

Ako se želite pridružiti ovom izazovu i biti dio promjene, pozivamo Vas da podržite Dinu i/ili naše djelovanje kao udruženja koje se bori za prava osoba s teškim invaliditetom. Vaša podrška omogućava nam da pružimo podršku ne samo Dini, već i mnogim drugim osobama koje žude za životom dostojnim čovjeka i pravom na samostalan život.

PODRŽITE OVU OSOBU