Foto: Centralna banka BiH / Novac


Federalno mistarstvo rada i socijalne politike je saopćilo da je obračunalo i pripremilo isplatu prvih uvećanih civilnih invalidnina za april ove godine, koje je uputilo Federalnom ministarstvu finansija u daljnju proceduru.

Prema ovom osnovu, Federalno ministarstvo finansija danas je na račune oko 45.000 osoba sa invaliditetom, koje su razvrstane u dvije grupe, 90 i 100 posto invaliditeta, isplatilo invalidnine u ukupnom iznosu od 21.991.845,68 KM, što je za oko 10 miliona KM više u odnosu na prethodni mjesec.

Ova naknada isplaćuje se osobama sa invaliditetom po osnovu izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom sa mogućnostima zdravih osoba po tri osnova, za invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak. Iz resornog ministarstva ističu da se ova naknada nije mijenjala od 2009. godine, a osnovica za obračun fiksno je, unazad 14 godina, iznosila 274,40 KM, dok je maksimalni iznos za isplatu iznosio 403 KM.

“Najnovijim izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom od marta ove godine osnovica za obračun osnovnih prava osoba sa invaliditetom sada iznosi 80 posto najniže cijene rada, što trenutno iznosi 476,80 KM. Maksimalni iznos koji će moći ostvariti osoba sa najvišim stepenom invaliditeta povećava se sa dosadašnjih 403 KM na 701 KM, što je značajno povećanje i iziskuje značajno povećanje, ali i ispravljanje nepravde prema ovoj populaciji koja traje već 14 godina”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Podsjetio je i da je do ovih izmjena Zakona, u budžetu Ministarstva za ove naknade planiran iznos od oko 140.000.000 KM, te da za iduću godinu treba planirati oko 120 miliona KM više, odnosno oko 260.000.000 KM.

“Zakon je usvojen nakon usvajanja budžeta i mi smo sada u situaciji u kojoj će nam, prema našim prvim projekcijama, faliti nešto više od 70 miliona KM kako bismo pokrili redovne isplate ovih naknada do kraja godine. To praktično znači da se moramo osloniti na sredstva koja možemo povući iz rebalansa budžeta ili tražiti neki drugi način da pokrijemo ovaj nedostatak. Vjerujem da će članovi Vlade Fedearcije imati razumijevanja i da će pokazati solidarnost i empatiju prema ovoj populaciji, te da ćemo zajedno pronaći način da se sredstva neophodna za isplatu naknada u ovoj godini obezbijede na vrijeme kako ne bismo imali nikakva kašnjenja u isplatama”, naveo je ministar Delić.

Ministar je posebno istaknuo zahvalnost zastupnicima Irfanu Čengiću i Jasminku Kapiću koji su najzaslužniji što je ovaj zakon nakon 14 godina prošao procedure i dobio potrebnu podršku u oba doma Parlamenta Federacije BiH. Iz Ministarstva također podsjećaju da je Parlament FBiH, u formi nacrta, usvojio i Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za osobe sa invaliditetom, koji se nalazi u javnoj raspravi od 90 dana, a koja je počela 12. aprila i trajaće do 12. jula ove godine.

“Zakon je u redovnoj proceduri što znači da imamo sasvim dovoljo vremena za eventualne popravke, stoga pozivamo sve one koji mogu doprinijeti njegovom poboljšanju da to i urade u periodu trajanja javne rasprave, što je još skoro dva mjeseca. Ovaj zakon predstavlja sistemsko rješavanje problematike osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH i važno je da donese rješenja koja će dodatno utjecati na poboljšanje društvenog statusa osoba sa invaliditetom”, naglasio je ministar.

Prvo čitanje u Parlamentu Fedearcije BiH prošao je i novi Zakon o pravima civilnih žrtava rata, a Ministarstvo će ga uputiti Vladi na usvajanje i daljnu proceduru. Zakon je u potpunosti  usaglašen sa socijalnim partnerima Ministarstva, odnosno Unijom civilnih žrtava rata Federacije BiH čiji članovi po prvi put dobijaju zakonsku infrastrukturu za ostvarivanje svojih prava. Osim toga, ove godine u planu Ministarstva je i donošenje nove Strategije za poboljšanje položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, i to za period od narednih pet godina, saopćeno je iz Federalnog mistarstva rada i socijalne politike.

Autor: radiosarajevo.ba

Izvor Teksta: adiosarajevo.ba

Datum Objave: 9/05/2023