Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Kako radimo

Kako radimo

Organizacija je u potpunosti finansirana putem projekata i finansijske podrške domaćih i stranih donatora.

Je nevladina organizacija koja kroz servis personalne asistencije pruža podršku osobama sa teškim invaliditetom u BiH. Kako bi osoba sa invaliditetom postala korisnik naše podrške za personalnu asistenciju treba da se prijavi putem našeg upinika i samim tim postupkom ulazi u našu bazu podataka. 

U momentu kada dobijemo novu donaciju koja će osigurati najmanje jednu godinu finansiranja personalne asistencija za jednu osobu tada povlačimo podatke iz naše baze podataka i vršimo selekciju novog korisnika/ce usluge personalne asistencije po slijedećim kriterijima:

  1. Količina potrebnih sati personalne asistencije na dnevnoj bazi
  2. Stepen aktivnosti same osobe sa invaliditetom tj. da li se ta osoba dalje školuje, studira ili radi
  3. Socio-ekonomska situacija same osobe i njene porodice

Prednost imaju osobe koje su aktivne, a nalaze se u teškoj ekonomskoj situaciji.

Naša Oganizacija također pruža edukacije za buduće personalne asistente, kao i korisnike servisa personalne asistecije (osobe sa invaliditetom). 

Edukacijom za personalne asistente stvaramo bazu podataka personalnih asistenata koji će biti na raspolaganju našim korisnicima personalne asistencije. U momentu kada imamo mogućnost da primimo novog korisnika/cu možemo ponuditi i odgovarajućeg personalnog asistenta/icu.

Edukacija za osobe sa invaliditetom tj. korisnike personalne asistencije služi kako bi same osobe sa invaliditetom naučile upravljati ovim servisom podrške i koristiti ga u najefektivnijem smislu i punom kapacitetu.