ALMA-MUJEZINOVIC
  • Član Upravnog odbora –
  • Mjesto Boravka: Ključ BiH

Biografija

Alma Mujezinović – Profesor Njemačkog jezika i književnosti, Univerzitet u Bihaću-Pedagoški fakultet
Odsjek: „Njemački jezik i književnost“
Radila je kao nastavnik njemačkog jezika u osnovnoj škoki „Ključ“ do 2008. godine.
Od 2010. godine radi kao prevodilac i daje privatne časove iz njemačkog jezika.
Lektor i prevodilac za udruženje Bosnian Doctors for Disabled.
Aktivan član pokreta osoba sa invaliditetom od 2017. godine, kada postaje i član Upravnog odbora udruženja Bosnian Doctors for Disabled.

 

Historija promjena i obaveza u BH DfD

Alma je na poziciji člana Upravnog odbora od 2017. godine do danas.
Volonterski  je aktivana u svim aktivnostima našeg udruženja.
Bila  je  učesnica kampanje „Šta za vas znači sloboda? \What is your freedom?”.
Dalje, jedna od autorica jedne od priča u knjizi: “Cooncorning” priče iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene. Pohađala edukacije koje je organizovalo udruženje Bosnian Doctors for Disabled: “Kako i koje online servise koristiti za komunikaciju” i “Kako upravljati IT – informacionom tehnologijom, surađivati sa timom, rad na daljinu, izazovi (rad iz kuće)“.
Aktivna učesnica peer support grupe. 

Korisnica usluge Servisa personalne asistencije.

Član Upravnog odbora od 2017. do danas

Aktuelne promjene i obaveze u BH DfD-u

Obavlja dužnost člana Upravnog odbora.