Amela Velić

Biografija/Karijera

 • Direktor Udruženja “Bosnian Doctors for Disabled”
 • Generalni sekretar Udruženja “Bosnian Doctors for Disabled”
 • Vlasnica i rukovodilac prevodilačke agencije “Activa lingua”
 • Filozofski fakultet u Sarajevu, Germanistika

 

 

Historija promjena i obaveza u BDfD

Od samog početka aktivno radi na poboljšanju života osoba sa teškim invalitetom u Bosni i Hercegovini. Ključna pitanja od interesa su promjena modela procjene invaliditeta, koji je temelj za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Istovremeno se bori za ostvarivanje prava na Servis personalne asistencije koji je preduslov za samostalan život osoba sa invaliditetom. Vodi udruženje prema principima svjetske Filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom čija su načela: 

 • Pravo na izbor
 • Pravo na samostalno donošenje odluka
 • Pravo na kontrola
 • Pravo na preuzimanje odgovornosti
 • Pravo na grešku

Ništa o nama bez nas!

Aktuelne promjene i obaveze u BDfD-u

 • Jedan od osnivača Udruženja “Bosnian Doctors for Disabled”
 • 2013-2014 Generalni sekretar Udruženja “Bosnian Doctors for Disabled”
 • 2014 do danas Direktor Udruženja “Bosnian Doctors for Disabled”