Anes Mehic
  • Član Upravnog Odbora –
  • Godine: 47 –
  • Mjesto Boravka: Lukavac BiH
  • Personal Web Page: www.webpage.ext
  • Email: email@email.ext

Biografija/Karijera

Anes Mehić – Mašinski tehničar

Aktivist u pokretu osoba sa invaliditetom 17 godina.
Radi i radio na projektima i aktivnostima koje promiču filozofiju nezavisnog življenja osoba sa invaliditetom.
Radio  kao vanjski saradnik novinar i urednik za  časopis “Inicijativa – Informativni centar za OSI Lotos Tuzla.
Obavljao dužnost predsjednika Udruženja paraplegičara i ODP Lukavac, period od 8 godina.
Zatim  je Član UO Udruženja paraplegičara i ODP Lukavac i predstavnik ispred udruženja u Koaliciji udruženja OSI TK .
Od 2015 Član UO Bosnian Doctors for Disabled.
Učestvovao je u zagovaračkoj kampanji  za izradu regulativa i akcionog plana za OSI opštine Lukavac, učestvovao u pregovorima  u svrhu izmjene i dopune u poboljšanju liste ortopedskih pomagala i drugih pomagala.
2012 godine  pripremio i uredio časopis “Barijere svuda oko nas” koje je izdalo udruženje paraplegičara i ODP.
Također bio je  učesnik kampanje „Šta je za tebe sloboda”.
Dalje, jedan od učesnika i autor jedne od priča u knjizi: “Cooncorning” priče iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene. Ko-autor podcast emisije „Šta je IN(VALIDNO) u našoj zemlji?“

History Charges and Commitment in BDFD

Anes je na poziciji člana Upravnog odbora od 2015. do danas, također je volonterski aktivan u svim aktivnostima našeg udruženja.
Bio  je  učesnik kampanje kampanje „Šta za vas znači sloboda? \What is your freedom?”.
Dalje, jedan od ucesnika i autor jedne od priča u knjizi: “Cooncorning” priče iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene.   

Korisnik usluge Servisa personalne asistencije.

  • 2015 – 2022 Član upravnog odbora

Actual Charges and Commitment in BDFD

Obavlja dužnost člana Upravnog odbora.