Anes Mehic
  • Član Upravnog odbora –
  • Mjesto Boravka: Lukavac BiH

Biografija

Anes Mehić – Mašinski tehničar

Aktivist u pokretu osoba sa invaliditetom 17 godina.
Radi i radio na projektima i aktivnostima koje promiču filozofiju nezavisnog življenja osoba sa invaliditetom.
Radio  kao vanjski saradnik novinar i urednik za  časopis “Inicijativa – Informativni centar za OSI Lotos Tuzla.
Obavljao dužnost predsjednika Udruženja paraplegičara i ODP Lukavac, period od 8 godina.
Zatim  je Član UO Udruženja paraplegičara i ODP Lukavac i predstavnik ispred udruženja u Koaliciji udruženja OSI TK .
Od 2015. Član UO Bosnian Doctors for Disabled.
Učestvovao je u zagovaračkoj kampanji  za izradu regulativa i akcionog plana za OSI opštine Lukavac, učestvovao u pregovorima  u svrhu izmjene i dopune u poboljšanju liste ortopedskih pomagala i drugih pomagala.
2012. godine  pripremio i uredio časopis “Barijere svuda oko nas” koje je izdalo udruženje paraplegičara i ODP.
Također bio je  učesnik kampanje „Šta je za tebe sloboda”.
Dalje, jedan od učesnika i autor jedne od priča u knjizi: “Cooncorning” priče iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene. Ko-autor podcast emisije „Šta je IN(VALIDNO) u našoj zemlji?“

Historija promjena i obaveza u BH DfD

Anes je na poziciji člana Upravnog odbora od 2015. do danas, također je volonterski aktivan u svim aktivnostima našeg udruženja.
Bio  je  učesnik kampanje kampanje „Šta za vas znači sloboda? \What is your freedom?”.
Dalje, jedan od učesnika i autor jedne od priča u knjizi: “Cooncorning” priče iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene.   

Korisnik usluge Servisa personalne asistencije.

 

  • Član upravnog odbora od 2015. do danas

Aktuelne promjene i obaveze u BH DfD-u

Obavlja dužnost člana Upravnog odbora.