INDIRA-SPILJAK
  • Finansijski menedžer
  • Mjesto Boravka: Sarajevo BiH

Biografija

  • Certificirani računovodstveni tehničar

 

Historija promjena i obaveza u BH DfD

Organizovanje i sudjelovanje u izradi opštih akata Udruženja i Stručne službe. Pisanje projekata i programa rada, pisanje mjesečnih i godišnjih izvještaja, administrativno stručni poslovi. 

Vođenje cjelokupnih finansijskih poslova, isplate i uplate, plaćanje računa, blagajničke poslove. Finansijsko poslovanje.

Vođenje finansija za projekte i pisanje mjesečnih i završnih finansijskih izvještaja.

Aktuelne promjene i obaveze u BH DfD-u

Od 2013. godine je član Skupštine udruženja i  obavlja poslove finansijskog menadžera kao spoljni saradnik.