• Predsjednica Upravnog odbora –
  • Mjesto Boravka: Sarajevo BiH

Biografija

Jelena Backović – BACHELOR MEDIJA I KOMUNIKACIJA – Fakultet za medije i komunikacije Travnik

Aktivistica u pokretu osoba sa invaliditetom 22 godine.
Radi na različitim projektima i aktivnostima koje utiču na prava i kvalitetu života osoba sa invaliditetom.
Volonterski aktivna u “Centru za samopouzdanje” od 1999. do 2005. najznačajniji projekat “Moda bez barijera”.
U periodu od 2007. do 2009.  Volonrerski aktivna u Udruženju osoba sa cerebralnom  i dječjom paralizom Kantona Sarajevo,  pozicija rukovodilac “Art radionice”.
Zatim, volonter u Savezu “Sumero”  od 2009. do 2011. godine.  

Od 2012. do 2018. radi u Udruženju “Nešto Više”  na pozucijama: projekt asistent i projekt koordinatorica – neki od projekata:
Inkluzijom
protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom“, “Hoćemo u školu!” „I ja mogu biti Farmer“. 

Član Upravnog odbora u Udruženju Bosnian Doctors for Disabled od 2013 do 2017. godine.  

Predsjednica Upravnog odbora u Udruženju Bosnian Doctors for Disabled od 2017. godine

Projekt asistent, PR koordinator, koordinator mreže za “Centar za samostalan život” u Udruženju Bosnian Doctors for Disabled od 2018. godine

Ko-autor zagovaračke kampanje za servis personalne asistencije: „Šta za vas znači sloboda? \What is your freedom?”,
ko-autor  priručnika: “Servis personalne asistencije”, zatim “Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: izazovi i benefiti!“.
Ko-autor “Recommendation for systemic changes report” desk istraživanje postojeće zakonske legislative međunarodni, nacionalni, entitetski i kantonalni nivo. “Report on the state of inclusion of PwD in employment” – istraživanje o stanju na terenu u praksi prepreke, barijere u zapošljavanju OSI. Autor crowdfunding kampanje: „Pomagala koja život znače“.

Ko-autor i urednik brošure: “Medicinska pomagala i asistivna tehnologija”. Urednik knjige “Cooncorning” priče, iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene.

 

 

Historija promjena i obaveza u BH DfD

Jelena je dio tima od nastanka Udruženja Bosnian Doctors for Disabled, prvo kao član Upravnog odbora, zatim  i kao Predsjednica.
2018. godine pridružuje se našem timu na nekoliko različitih pozicija: Projekt asistent, PR koordinator, koordinator mreže za “Centar za samostalan život”, u zavisnosti od trenutnih potreba udruženja.
Obavlja administrativne poslove, pisanje projektnih prijedloga, razvoj udruženja u saradnji sa drugim članovima tima, komunikacija s medijima, planiranje medijskih kampanja, i sl.
Kao član našeg tima bila je ko-autor zagovaračke kampanje za servis personalne asistencije: „Šta za vas znači sloboda? \What is your freedom?”.

Ko-autor i urednik brošure: “Medicinska pomagala i asistivna tehnologija”, Urednik knjige “Cooncorning” priče, iskustva osoba sa invaliditetom u vrijeme koronavirus karantene, ko-autor  priručnika: “Servis personalne asistencije”, Autor  crowdfunding kampanje: „Pomagala koja život znače“.

  • 2018 – 2022 Predsjednica upravnog odbora ,PR koordinator, koordinator mreže za “Centar za samostalan život”
  • 2017 -2018. Predsjednica Upravnog odbora
  • 2013 – 2017 Član Upravnog odbora

Aktuelne promjene i obaveze u BH DfD-u

Obavlja dužnost Predsjednica Upravnog odbora, PR koordinator .