Udruženje „Bosanski doktor za osobe sa invaliditetom
Smaila Šikala 269
71000 Sarajevo – BiH