Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Godišnji izvještaj 2022

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2021

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2020

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2019

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2018

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2017

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2016

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2015

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2014

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File

Godišnji izvještaj 2013

Ovaj izvještaj će Vam dati uvid u probleme osoba sa teškim invaliditetom u BiH, te će Vas informisati o napretku naših korisnika i nastavku naših aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života korisnika.

Download PDF File