Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Naša Misija

Misija Udruženja Bosnian Doctors For Disabled

Bosnian Doctors for Disabled (BH DFD) je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva, registrovana u Bosni i Hercegovini (BiH), osnovana u januaru 2013. godine od strane stručnjaka u oblasti invalidnosti i osoba sa invaliditetom. BH DFD je „cross-disability“ organizacija, što znači da većina vodećih funkcija unutar organizacije vrše osobe sa invaliditetom.
Naša misija je promocija ljudskih prava osoba sa invaliditetom u cilju njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj usluga podrške u lokalnoj zajednici, kao i efikasno olakšavanje osnaživanja pojedinaca sa invaliditetom putem: edukacije, zagovaranja, uspostavljanja servisa za samostalan život, izgradnju mreža organizacija osoba sa invaliditetom, radi uspostavljanja platforme za zajedničko djelovanje, a sve ovo s ciljem kako bismo stvorili kompetentne lidere koji će ostvariti pozitivne promjene u bosansko- hercegovačkom društvu.

 

Naša pomoć je samo moguća kroz Vašu nesebičnu podršku. Hvala Vam od srca!

 

Bankovni račun za primanje donacija
Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom
Raiffeisen Bank DD
Transakcijski račun: 1610000107940059
SWIFT: RZBABA2S
IBAN: BA391610000107940059   

Doniraj putem Paypal
PayPal Donacija