Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Naša vizija

Vizija Udruženja Bosnian Doctors for Disabled

 

Svaka osoba sa invaliditetom u BiH će živjeti pravim nezavisnim životom samoopredjeljujući se u svakoj oblasti i aspektu svakodnevnog života u inkluzivnom društvenom kontekstu.

 

BH DFD teži ka tome da postane referentna tačka za osobe sa motoričkim invaliditetom u BiH, stvori ravnopravan odnos sa njima u cilju zajedničkog razvoja.

Inkluzivno društvo, koje zaboravlja sramotu i ravnodušnost u odnosu osoba s invaliditetom u BiH i razumije društveni i ekonomski značaj invaliditeta, zahvaljujući sticanju potpune i duboke svijesti.

 

” Osoba je osoba sa invaliditetom samo zbog okruženja koje je onesposobljava. ”
(Ron Chandran-Dudley)

 

Naša pomoć je samo moguća kroz Vašu nesebičnu podršku. Hvala Vam od srca!

 

Bankovni račun za primanje donacija
Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom
Raiffeisen Bank DD
Transakcijski račun: 1610000107940059
SWIFT: RZBABA2S
IBAN: BA391610000107940059   

Doniraj putem Paypal
PayPal Donacija