Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Naša vizija

Vizija Udruženja Bosnian Doctors for Disabled

 

Svaka osoba sa invaliditetom u BiH će živjeti pravim nezavisnim životom samoopredjeljujući se u svakoj oblasti i aspektu svakodnevnog života u inkluzivnom društvenom kontekstu.

 

BDFD teži ka tome da postane referentna tačka za osobe sa motoričkim invaliditetom u BiH, stvori ravnopravan odnos sa njima u cilju zajedničkog razvoja.

Inkluzivno društvo, koje zaboravlja sramotu i ravnodušnost u odnosu osoba s invaliditetom u BiH i razumije društveni i ekonomski značaj invaliditeta, zahvaljujući sticanju potpune i duboke svijesti.

Osoba je osoba sa invaliditetom samo zbog okruženja koje je onesposobljava.
Ron Chandran-Dudley

 

 

Ako želite da pošaljete donaciju putem Banke, ispod možete pronaći naše bankovne podatke

 

Bankovni podaci
IBAN ABC 1289 2359 2158 3268
BIC ABC 1289 2359 2158 3268