Podržite ovaj projekat

Trajanje projekta: 2015. -2017. godine

Cilj projekta je bio razvoj i testiranje jednog jedinstvenog, međunarodnim standardima odgovarajućeg modela procjene invaliditeta za osobe sa teškim invaliditetom u pilot području FBiH. Zato je kao smjernica poslužio austrijski model (posebno stepen njege 6 i 7), koji je prilagođen.

Ovaj  projekat i definicija stepenovanja invaliditeta je ključna za inkluziju. Od nje zavise servisi podrške (personalna asistencija, kućna njega, prevoz, lična invalidnina itd.) kao i pristup tržištu rada. Stoga je jedan od najvažnijih društvenih zadataka Bosne i Hercegovine da se odmakne od medicinskog i penzionog modela procjene invaliditeta, i da osvjesti razumijevanje da je to pitanje socijalnih i ljudskih prava. U tom smislu, sve strategije i politike bi trebale odmaći se od medicinskog pristupa osobama sa invaliditetom i fokusirati se na pristupe koji povećavaju njihov radni potencijal (zapošljavanje, održivost posla i vraćanje na posao); staviti naglasak na pozicioniranje programa koji podržavaju osobe s invaliditetom, tako da su u stanju da dostignu svoj puni potencijal kao odraslih, radno sposobnih ljudi.

  • Ministarstvo rada i socijalne politike – sredstva Lutrije
  • Austrian Doctors for Disabled

Više o medicinskom vs. socijalnom modelu procjene invaliditeta saznajte ovdje:

Podržite ovaj projekat