Podržite ovaj projekat

Trajanje projekta: 2017. -2018. godine

Ovim projektom je obezbjeđena adekvatna procjena invaliditeta, na 86 osoba sa invaliditetom sa područja BPK Goražde i Kantona Sarajevo. Procjena je bazirana na njihovim potrebama odnosno na socijalnoj uključenosti, a manje na medicinskom pristupu. Ova grupa se sastojala od svih kategorija invaliditeta.

Dugoročnu i indirektnu korist od novog modela procjene invaliditeta će imati osobe sa invaliditetom obuhvaćene ovim pilot projektom sa područja BPK Goražde i Kantona Sarajevo. Također, upoznata je šira javnost sa problematikom pogrešnog modela procjene invaliditeta, kao i benefitima socijalnog pristupa invaliditetu i socijalnom pristupu procjene invaliditeta.

  • Ministarstvo rada i socijalne politike – sredstva Lutrije
  • Austrian Doctors for Disabled
  • Tondach iz Sarajeva

Više o medicinskom vs. socijalnom modelu procjene invaliditeta saznajte ovdje:

Podržite ovaj projekat