Podržite ovaj projekat

Projekat: “Personalna asistencija za osobe sa teškim invaliditetom u BiH“
Trajane projekta:  2013-danas
Dugoročni cilj: Sistemsko rješenje statusa osoba sa teškim invaliditetom u BiH.

Specifični ciljevi:

  • Proširivanje servisa podrške za osobe sa invaliditetom (personalna asistencija).
  • Definisanje i uvođenje novog modela procjene invaliditeta na nivou BiH.
  • Podizanje svijesti javnosti o problemima osoba s invaliditetom.

Cilj personalne asistencije jeste podrška osobama sa invaliditetom u socijalizaciji i uključivanju u društvene tokove, zadovoljavanju svakodnevnih potreba u domu i samoodređen život – osobe s invaliditetom imaju mogućnosti izbora svog mjesta stanovanja, gdje i s kim će živjeti, ravnopravno s drugim osobama, te da nisu primorane živjeti po određenom programu.

Servis personalne asistencije

Omogućava samostalan i kvalitetan život, te daje podršku punom učešću osoba sa invaliditetom unutar socijalnih tokova lokalne zajednice, kao i podršku prilikom osnovnog funkcionisanja. 

Naša Organizacija pruža podršku za 22 korisnika kroz servis presonalne asistencije.

Podržite ovaj projekat
Sponzori i donatori projekta:

Zahvaljujući našim sponzorima i donatorima, kao što su Tondach iz Sarajeva, Raiffeisenbank BH iz Sarajeva, razne fondacije, te veliki broj pojedinaca iz Austrije i Bosne i Hercegovine, mi smo u mogućnosti ostvariti ovu važnu misiju.


Ko je personalni asistent i šta su mu zaduženja?
Personalni asistent pruža podršku i izvršava zaduženja koja osoba sa invaliditeom zbog svog invaliditeta nije u mogućnosti izvršiti. Aktivnostima koje izvršava personalni asistent upravlja osoba sa invaliditetom. U ovom odnosu osoba sa invaliditetom je POSLODAVAC, personalni asistent ZAPOSLENIK, koji je plaćen za svoj posao direktno od osobe sa invaliditetom!


Osnovna polja podrške i obaveze personalnih asistenata:

  1. Podrška u radnom i socijalnom okruženju kao što je podrška pri izvršavanju radnih zadataka  ili/i prilikom izlaska sa prijateljima;
  2. Održavanje domaćinstva;
  3. Kupovina i priprema obroka i asistencija pri jelu;
  4. Podrška pri održavanju lične higijene;
  5. Asistencija pri komunikaciji.

Važno je napomenuti da svaka osoba sa invaliditetom određuje koja vrsta asistencije joj je potrebna i na koji način će se asistencija izvršiti. Najvažniji je individualni pristup.


Ko može korisiti servis personalne asistencije?

Servis personalne asistencije mogu koristiti osobe 18+ godina sa tjelesnim i senzornim invaliditetom. Važno je da osoba može samostalno upravljati servisom tj. postaviti zahtjev i da se taj zahtjev poštuje. 

U koliko želite da aplicirate za program personalne asistencije pošaljite zahtjev na sljedeći način:

.


U koliko želite da aplicirate za program personalne asistencije pošaljite zahtjev 
Napominjemo da raspolažemo ograničenim sredstvima i da možda nećemo biti u mogućnosti da udovoljimo svakom zahtjevu, ali će te biti u našoj bazi podataka i kontaktiraćemo vas čim budemo u mogućnosti.
Zahtjev za personalnu asistenciju

 

Zainteresovani ste da postanete personalni asistent?
Osobe koje su zainteresovane da rade i prođu obuku za personalne asistente mogu nas kontaktirati na  sljedeći način:
Postanite personalni asistent


Želite li biti donator ili sponzor ovog programa?

Zahvaljujemo se dosadašnjim donatorima i sponzorima na podršci. Pozivamo nove donatore i sponzore da podrže naše korisnike i postanu dio ove pozitivne priče.

Hvala Vam! Hvala vam na podršci i što pomažete osobama sa invaliditetom da žive samostalno i nezavisno. Vaš doprinos čini razliku!

Hvala Vam!!!