Podržite ovaj projekat

Projekat: “Podrška osobama sa teškim invaliditetom u BiH“
Trajane projekta:  2013-traje
Dugoročni cilj: Sistemsko rješenje statusa osoba sa teškim invaliditetom.

Specifični ciljevi:

 • Proširivanje servisa podrške za osobe sa invaliditetom (personalna asistencija)
 • Definisanje i uvođenje novog modela procjene invaliditeta na nivou BiH
 • Podizanje svijesti javnosti o problemima osoba s invaliditetom
 • Pronalaženje novih sponzora  

Cilj personalne asistencije jeste podrška osobama sa invaliditetom u socijalizaciji i uključivanju u        društvene tokove kao i u zadovoljavanju svakodnevnih potreba u domu.

Servis personalne asistencije omogućava samostalan i kvalitetan život, te daje podršku punom učešću osoba sa invaliditetom unutar socijalnih tokova lokalne zajednice, kao i podršku prilikom osnovnog funkcionisanja.

Naša Organizacija pruža podršku za 22 korisnika/ice, kroz servis presonalne asistencije.

Podržite ovaj projekat
Sponzori i donatori projekta:

 • Austrian Doctors for Disabled
 • Tondach iz Sarajeva
 • Raiffeisenbank BH iz Sarajeva
 • Veliki broj sponzora iz Austrije i Bosne i Hercegovine (Herbert Stepić, Rotary Delta klub i druga fizička lica koja uplaćuju sa privatnih računa)


Ko je personalni asistent i šta su mu zaduženja?
Personalni asistent  pruža podršku i izvršava zaduženja koja osoba sainvaliditeomm zbog svog invaliditeta nije u mogućnosti izvršiti. Aktivnostima koje izvršava personalni asistent upravlja osoba sa invaliditetom. U ovom odnosu osoba sa invaliditetom je POSLODAVAC/LIDER, personalni asistent ZAPOSLENIK, koji je plaćen za svoj posao direktno od osobe sa invaliditetom!


Osnovna polja podrške i obaveze personalnih asistenata/ica:

 1. Podrška u radnom i socijalnom okruženju (npr: podrška pri izvršavanju radnih zadataka  ili/i prilikom izlaska sa prijateljima…)
 2. Održavanje domaćinstva ( npr. čiščene kuće, pranje, peglanje…)
 3. Kupovina i priprema obroka i asistencija pri jelu
 4. Podrška pri održavanju higijene (npr. jutarnja higijena, tuširanje odlazak u toalet…)
 5. Asistencija pri komunikaciji

Važno je napomenuti da svaka osoba sa invaliditetom određuje koja vrsta asistencije joj je potrebna i na koi način će se asistencija izvršiti. Najvažniji je individualni pristup.


Ko može korisiti servis personalne asistencije?
Servis personalne asistencije mogu koristiti osobe 18+ godina sa tjelesnim i senzornim invaliditetom. Važno je da osoba može samostalno upravljati servisom tj postaviti zahtjev i da se taj zahtjev poštuje.


U koliko želite da aplicirate za program personalne asistencije pošaljite zahtjev 
Napominjemo da raspolažemo ograničenim sredstvima i da možda nećemo biti u mogućnosti da udovoljimo svakom zahtjevu, ali će te biti u našoj bazi podataka i kontaktiraćemo vas čim budemo u mogućnosti.
Zahtjev za personalnu asistenciju

 

Zainteresirani ste da postanete personalni asistent?
Osobe koje su zainteresirane da rade i prođu obuku zapersonalne asistente mogu nas kontaktirati .Biti ćete uvršteni u našu bazu podataka.
Postanite personalni asistent


Želite li biti donator / sponzor ovog programa?
Zahvaljujemo se svim dosadašnim donatorima/ sponzorima što su svojim doprinosom pomoglim osobama sa invaliditetom da žive samostalnim i neovisnim životom.
Također, pozivamo nove donatore/ sponzore da budu dio ove pozitivne priče i da podržite nove korisnike ovog servisa personalne asistencije.

Hvala Vam!!!