Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Naša Misija

Misija Udruženja Bosnian Doctors For Disabled

Bosnian Doctors for Disabled (DfD-BiH) je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva, registrovana u Bosni i Hercegovini (BiH), osnovana u januaru 2013. godine od strane stručnjaka u oblasti invalidnosti i osoba sa invaliditetom. DfD-BiH je „cross-disability“ organizacija, što znači da većina vodećih funkcija unutar organizacije vrše osobe sa invaliditetom.
Naša misija je promocija ljudskih prava osoba sa invaliditetom u cilju njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj usluga podrške u lokalnoj zajednici, kao i efikasno olakšavanje osnaživanja pojedinaca sa invaliditetom putem: edukacije, zagovaranja, uspostavljanja servisa za samostalan život, izgradnju mreža organizacija osoba sa invaliditetom, radi uspostavljanja platforme za zajedničko djelovanje, a sve ovo s ciljem kako bismo stvorili kompetentne lidere koji će ostvariti pozitivne promjene u bosansko- hercegovačkom društvu.

 

 

 

If you prefer to send the donation by Bank Transfer below are our Bank Details

 

Bank details for Bank Transfer
IBAN ABC 1289 2359 2158 3268
BIC ABC 1289 2359 2158 3268