Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Naša vizija

Vizija Udruženja Bosnian Doctors for Disabled

Vizija Udruženja  Bosnian Doctors for Disabled jeste potpuna  Inkluzija = uključenost osoba sa invaliditetom u svaki aspekt društvene zajdnice i potpuno ravnopravno sudjelovanje u društvenim tokovima sa ostalim članovima bosansko-hercegovačkog društva.

Prioriteti na kojima radi Udruženje  Bosnian Doctors for Disabled SERVISI PODRŠKE, INKLUZIJA,  PRISTUPAČNOST, OSNAŽIVANJE, ZAGOVARANJE,  NEZAVISNOST, SAMOSTALNOST!

 

 

If you prefer to send the donation by Bank Transfer below are our Bank Details

 

Bank details for Bank Transfer
IBAN ABC 1289 2359 2158 3268
BIC ABC 1289 2359 2158 3268